Tietosuojaseloste

Tämän internet-lomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton omistaman Leikkipankin ylläpitoon.

Rekisterin rekisterinpitäjä on Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry. Yhteyshenkilönä toimii perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, puh. 040 5240888.

Rekisteri koostuu sähköisesti annetuista tiedoista. Henkilötietosi (nimi ja sähköposti) säilytetään, Leikkitietopankin olemassaolon ajan, mikäli et halua niitä poistettavan. Mikäli haluat, ota yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa. Henkilörekisteristä ei oteta tulosteita eikä siitä kerry manuaalista aineistoa.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen MLL:n sisäisesti eikä luovuteta millekään muulle taholle.

Rekisteriin tietonsa lähettäneen on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.


Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella.