Äänimaisema


Leikin nimi
Äänimaisema
Leikin ohjeet
Tuotetaan lasten kanssa erilaisiin kuviin äänimaisemia. Kokeillaan, millaisia tunnelmia ja viestejä erilaiset äänet voivat
kuviin tuoda. Tutkitaan, miten tunnelma ja kuvan viesti muuttuvat, kun äänimaailma vaihdetaan toisenlaiseksi. Tehdään
ääniefektejä omalla keholla ja äänellä sekä etsitään mielenkiintoisia ääniä omasta ympäristöstä. Kerätään ja tallennetaan ääniä esim. kännykän tai tablet-laitteen ääninauhurilla,
digisanelimella, tallentavalla mikrofonilla tai videoimalla jollakin kuvauslaitteella.
Lisätietoja
Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Ilmoittaja
MLL
Sopii
  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.