Onnellisten loppujen videoita

Leikin ohjeet

Harjoituksessa käsitellään arkisia vuorovaikutustilanteita, empatiataitoja ja toisten huomioimista draaman ja videon avulla. Opitaan videokuvaamista ja yhdessä suunnittelua.

Jutelkaa ja miettikää aluksi erilaisia tilanteita, esimerkiksi päiväkodissa, joissa saattaa syntyä pahaa mieltä tai suuttumusta tai jotka ilahduttavat tai tekevät olon onnelliseksi. Pohtikaa yhdessä empatian käsitettä. Miettikää, miten jokainen voi olla empaattinen ja myötätuntoinen toisia kohtaan ja mitä hyvää empatia tuottaa itselle ja millaista on auttaa erilaisissa tilanteissa muita.

Valitkaa 2–4 pehmolelua tai leikkikalua, jotka seikkailevat videolla erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa. Keksikää ja käsitelkää ensin, esimerkiksi yhdessä leluilla leikkien tai jutellen, tilanteita, jotka voivat tuottaa pahaa mieltä: yksi jää ulkopuolelle, kun muut leikkivät, joku vastaa väärin ja joutuu naurunalaiseksi ja niin edelleen. Näytelkää tilanteet leluilla kameralle. Sopikaa, kuka esittää lelulla mitäkin roolia, kuka toimii kuvaajana, kuka lavastajana, ketkä lelujen ääninäyttelijöinä tai kertojaääninä, kuka keksii ja esittää videon alkutunnuksen.

Videotyöskentelyssä harjoitellaan yhteistyötä. Videoiden tekemisessä riittää tehtäviä jokaiselle lapselle, ja rooleja on hyvä vaihdella. Kun tilanne on esitetty ja videoitu, käykää se yhdessä läpi. Miltä leluista mahtoi kyseisessä tilanteessa tuntua? Millaista on jäädä ulkopuolelle? Miltä tuntui olla se, joka ei päässyt mukaan leikkiin tai se, joka nauroi väärin vastanneelle. Miltä muissa rooleissa olleilta tuntui seurata tilannetta? Mitä tapahtumista voi seurata ja miten tilanteet vaikuttavat lelujen välisiin suhteisiin?

Hankalien tilanteiden jälkeen keksitään yhdessä samoille tilanteille myönteisiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja ja kuvataan uusi, onnellisen lopun video. Miten tilanteessa olisi mahdollista toimia toisin? Mitä muut tilanteessa mukana olevat voisivat tehdä, jotta tilanne päättyisi kaikkien kannalta onnellisesti? Esittäkää ja viedoikaa lopuksi sama tilanne niin, että lelut keksivät myönteisen ratkaisun ja onnellisen lopun. Yksin jäänyt otetaan mukaan, väärin vastannutta tuetaan yhdessä löytämään oikea vastaus ja niin edelleen.

Videoita voidaan katsella, kelata ja käsitellä uudelleen myöhemmin. Ne voidaan toteuttaa yhden oton taktiikalla tai niitä voidaan leikata ja käsitellä Movie Makerilla tai muulla videoeditointiohjelmalla. Videoiden tilanteet voidaan myös näytellä ja kuvata siten, että lapset ovat itse kuvitelluissa rooleissa, jos se on ryhmässä turvallista. Varmista, että kuvaaminen sopii kaikille lapsille.

Lisätietoja

Tavoite: Tarkastella arkisia vuorovaikutustilanteita tunteita säätelemällä, harjoitella media- ja yhteistyötaitoja. Tarvikkeet: Videokamera tai tabletti, pehmoleluja tai käsinukkeja.
Lähde: Mediatehtäviä varhaiskasvatukseen, MLL 2018

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • pieni sisätila (esim. luokka)
  • Mediataidot