Vettä kengässä

Leikin ohjeet

Osallistujat jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään. Toinen ryhmä menee hieman
kauemmaksi tai kääntyy selin toiseen ryhmään, jotta ei näkisi toista ryhmää. Toisen
ryhmän jäsenet valitsevat itselleen parin toisesta ryhmästä. Kun toinen ryhmä on valinnut
parit, tulee toisesta ryhmästä jokainen vuorollaan heidän luo ja kysyy “pääsenkö kanssasi
taivaaseen?”. Jos pari ole oikea, hän sanoo kysyjälle “Vettä kengässä!” Toisen tulee silloin
hyppiä yhdellä jalalla pois takaisin ryhmänsä luo. Jos kysymyksen osoittaa oikealle
henkilölle, vastataan “kyllä” jolloin hän saa jäädä leikistä pois, mutta hän ei saa paljastaa
seuraaville tulijoille, kenen pari on. Jokainen yrittää, kunnes on löytänyt oman parinsa. Sen
jälkeen vaihdetaan ryhmien tehtäviä ja leikki jatkuu.

Lisätietoja

Ilmoittaja

WAU ry

Kategoriat

 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Rauhoittavat leikit ja loppuleikit
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)