Ilmeiden metsästys


Leikin nimi
Ilmeiden metsästys
Leikin ohjeet
Etsitään lehdistä kuvia erilaisista ilmeistä ja leikataan kuvat
irti. Yritetään tunnistaa, nimetä sekä luokitella kuvien ilmeet.
Kootaan ilmekuvia seinälle tai isolle paperille ryhmiteltyinä
niin, että saman tyyppiset ilmeet tulevat lähelle toisiaan. Ilmeiden etsimistä voidaan jatkaa kuvaamalla ryhmässä lasten
ja aikuisten erilaisia ilmeitä.
Huom. Lapsia ohjeistetaan pyytämään kuvattavalta lupa
kuvaamiseen.
Lisätietoja
Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Ilmoittaja
MLL
Sopii
  • 3-6 -vuotiaille
  • Ryhmäleikki
  • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
  • Mediataidot

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.