Jäämies


Leikin nimi
Jäämies
Leikin ohjeet
Valitaan yksi leikkijä jäämieheksi. Hän asettuu salin keskiviivalle ja muut leikkijät ovat
toisessa päädyssä salia. Jäämies huutaa “kuka pelkää jäämiestä” ja tällöin lapset lähtevät
juoksemaan toiseen päätyyn salia, jäämies saa jonkun kiinni tämä leikkijä tulee toiseksi
jäämieheksi keskiviivalle ja yrittää ottaa seuraavalla kerralla muita kiinni. Lopulta kaikki
ovat jäämiehiä eikä ole enää yhtään juoksijaa
Lisätietoja
eroaa mm. mustekalasta siinä, että kiinniotetut saavat ottaa toisia kiinni liikkuen
Ilmoittaja
WAU ry
Sopii
  • Kaikenikäisille
  • Ryhmäleikki
  • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
  • Ryhmäyttämisleikit
  • Liikuntaleikit
  • Ulkoleikit
  • 5-15 minuuttia
  • iso sisätila (esim. liikuntasali)
  • iso ulkotila (esim. kenttä)
  • Ryhmän toiminta

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.