Laavameri


Leikin nimi
Laavameri
Leikin ohjeet
Osallistujille annetaan “laavankestäviä” käsi­ ja jalkamuotoja, värimuotoja tai esim. kaksi
jumppamattoa. Koko sali on laavajokea, johon ei voi koskea, ja kerholaisten tavoitteena on
kulkea salin päästä päähän saamia apuvälineitä käyttäen, niin että kukaan ei koske jokeen.
Jos joku tippuu jokeen, koko ryhmä joutuu takaisin alkupisteeseen.
Ideana on antaa niukasti apuvälineitä, jolloin kerholaiset joutuvat tekemään yhteistyötä ja
tukemaan ja auttamaan toisiaan, kuten pitämään toisiaan reppuselässä, halaamaan jne..
Lisätietoja
Ilmoittaja
WAU ry
Sopii
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Hoksaamisleikit
 • Liikuntaleikit
 • 5-15 minuuttia
 • 15-30 minuuttia
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.