Jonot


Leikin nimi
Jonot
Leikin ohjeet
Ryhmän tehtävänä on muodostaa erilaisia jonoja esim. pituuden, iän tai paidan värin
mukaan. Jono tehtävissä voidaan käyttää erilaisia “handikappeja” eli kerholaiset eivät saa
puhua tai heidän silmänsä peitetään. “Handikappeilla” voi vaikuttaa ryhmän roolituksiin.
Jonoja voidaan muodostaa myös niin, että seisotaan liikuntasalin penkkien kapeammalla
puolella. Sääntönä voi tällöin olla, että kukaan ei saa koskea maahan, tai jos koskee niin
tehtävä alkaa alusta. Penkkejä käyttämällä kerholaiset joutuvat tukemaan toinen toisiaan
tehtävän suorittamiseksi, mikä lisää ryhmäytymistä.
Lisätietoja
Ilmoittaja
WAU ry
Sopii
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Ryhmäyttämisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.