Kannustuspiiri


Leikin nimi
Kannustuspiiri
Leikin ohjeet
Osallistujat seisovat piirissä. Jokainen osallistuja kertoo vuorotellen nimensä ja keksii
liikkeen, jota voi tehdä piiri muodostelmassa esim. X-­hyppy/tasahyppy/punnerrus.
Ohjaaja kertoo ensin nimensä ja näyttää liikkeen, jonka jälkeen kaikki tekevät samaa
liikettä ja toistavat ohjaajan nimeä ja kannustavat samalla. Ohjaaja juoksee niin nopeasti
kuin mahdollista ringin ympäri ja palaa takaisin omalle paikalleen. Tämän jälkeen ohjaajan
vieressä oleva tekee saman kunnes kaikki ovat saaneet esitellä itsensä ja liikkeensä
Lisätietoja
Lapset alkavat helposti keksi liian vaikeita liikkeitä, joita muiden on vaikea suorittaa. TAI lapsi ei keksi mitään liikettä. Ohjaajan tehtävä on johdatella leikkiä niin, että saadaan toimiva kokonaisuus.
Ilmoittaja
WAU ry
Sopii
 • Kaikenikäisille
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • pieni sisätila (esim. luokka)
 • iso sisätila (esim. liikuntasali)
 • pieni ulkotila
 • iso ulkotila (esim. kenttä)
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta

tukee Leikkipankin kehittämistä

Leikkipankki on perustettu Suomen Kulttuurirahaston tuella ja sitä ylläpitää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.